Project Ended
Lucky box #NightHawkStudio
香港葵湧業成街18號
30 April 2018 - 31 July 2018
Lucky box #NightHawkStudio
30 April 2018 - 31 July 2018
Organized by Night Hawk Studio Limited
Party or Social Gathering Hobbies
Free - HK$98.00

單身嘅你想搵到另一半?!
拍拖唔知去邊度?!
咁以下活動就岩你,單身既你快D填好表格成為一份子等待幸福來臨。  情侶想增進慼情拍拖又唔知去邊,就參加"幸福小約會"有專業人士為你主持及安排內容。
#召喚單身

香港葵湧業成街18號
Monday 30 April 2018 8:00am - Tuesday 31 July 2018 8:00am  GMT+08:00
BOOK NOW
YOU MAY ALSO LIKE
Fall 2019 King of the Jung..
162 Prince Edward Rd W, Prince Edward,..
26/06/2019 - 07/09/2019
Fall 2019 Trinity YPC Prep..
162 Prince Edward Rd W, Prince Edward,..
20/07/2019 - 19/09/2019
陳樂添棟篤笑-《笑話與現實》
7 Mallory St, Wan Chai, Hong Kong
08/09/2019 7:30pm - 8:30pm