Project Ended
Mary歷史棟篤笑 #1 油麻地站
Yau Tsim Mong District, Hong Kong
27 December 2021 9:00am - 6:00pm
Organized by Mary Stand-up Comedian
Concert or Performance Film, Media & Entertainment
HK$198.00

MARY歷史棟篤笑 Comedy Walking Tour  第一站:油麻地

~歷史本身很有趣  從歷史中尋找笑點~

60分鐘,既是導賞團,亦是棟篤笑;既談歷史,亦來搞笑。首個結合本土地區歷史與棟篤笑的作品。第一站:油麻地。

~到底係油「麻」地?還是油「蔴」地?

~點解油麻地本身充滿法國風味?

~除咗廟街,油麻地仲有邊兩條獨特嘅街?

~原來果欄賣過荃灣種嘅菠蘿?

~呢度原來有超好味蒜蓉包?

 

一個從歷史檔案、舊報紙及古蹟碑文鑽出來的棟篤笑表演。

導賞員MARY既是一名棟篤笑表演者,亦是歷史碩士畢業生,疫情閉關多時,終於想到如何將「歷史」與「棟篤笑」兩者結合,證明當初在校並非讀屎片。

 

日期:2021年12月27日

時間:下午 2:30- 3:30 或  下午 4:30- 5:30  (約1小時)

集合地點:油麻地地鐵站C出口地面

費用:$198 

Yau Tsim Mong District, Hong Kong
Monday 27 December 2021 9:00am - 6:00pm  GMT+08:00
BOOK NOW
YOU MAY ALSO LIKE
ERicYiP "Time is Up" Live ..
6/F, 370, Kwun Tong Road, Millennium C..
30/01/2022 8:00pm - 10:00pm
SOLD OUT   Citium Pro 1 mon..
71 Covent Garden, Willingham, Cambridg..
12/11/2021 - 12/11/2022
SOLD OUT   Citium 1 month s..
71 Covent Garden, Willingham, Cambridg..
11/11/2021 - 12/11/2022