Project Ended
司馬丁棟篤笑 - 大反眼時代
3/F, 7 Mallory Street, Wan Chai, Hong Kong
22 September 2018 7:00pm - 8:00pm
司馬丁棟篤笑 - 大反眼時代
22 September 2018 7:00pm - 8:00pm
Organized by Hall of Laughs stand up comedy 1.43k people booked
Concert or Performance Arts & Culture
HK$200-300

 古語有云:「Comedy = Tragedy + 花生」….. 唔知幾時開始,反眼同食花生已經成為全球生活常態,就係香港地遍地花生殻之際,經歷過7年棟篤笑生涯嘅司馬丁,終於輪到佢同大家「派花生」 !

 

Artist Biography 表演者資歷

 
「含笑半步Jam」及「萬人Mic」搞手之一,兼全職文案寫手,曾到倫敦及蘭桂坊做中英文楝篤笑,性格反叛同最鐘意玩「字」己 !


 

* 爆爆爆爆笑優惠:現凡購買【大反眼時代】門票,可以半價$100 購買 【Matina個人騷 媽媽媽媽聲棟篤笑】門票(原價$200),連環爆笑兩場!
9月22日 星期六 或 9月23日 星期日
5:30pm - 6:30pm
同一地點舉行!數量有限,售完即止!
已購買【大反眼時代】門票的朋友如想享有此優惠,可以 pm 到 https://facebook.com/trulymadlyfunny

3/F, 7 Mallory Street, Wan Chai, Hong Kong
Saturday 22 September 2018 7:00pm - 8:00pm  GMT+08:00
BOOK NOW
YOU MAY ALSO LIKE
Cantonese newcomers comedy..
3/F, 7 Mallory Street, Wan Chai, Hong ..
29/09/2019 7:30pm - 8:30pm
《你冇嘢呀嘛?!》棟篤笑媽媽 Mat..
7 Mallory St, Wan Chai, Hong Kong
28/09/2019 6:00pm - 7:00pm
Add Oil Comedy - English s..
3/F, 7 Mallory Street, Wan Chai, Hong ..
29/09/2019 4:00pm - 5:00pm